Automaatsed tulekahjusignalisatsioonisüsteemid

Automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem sarnaneb oma põhimõttelt valvesüsteemile
- avastada võimalik tulekahju oht ja sellest teavitada nii hoones viibijaid kui valvemeeskonda või Päästeteenistust.
Tulekahjusüsteemide projekteerimisel, ehitamisel ja hooldamisel kehtivad ranged nõudmised,
millest kinnipidamist kontrollib Päästeamet.