Läbipääsusüsteemid

Läbipääsusüteemide ülesanne on piirata ja reguleerida liikumisi hoonetes/territooriumil. Enamlevinud lahendusena on uksed lukustatud elektromehhaaniliste lukkudega, mida saab avada kaardiga. Läbipääsukaartidele (avamiselemendid võivad olla ka muu kujuga, näit. võtmehoidja) saab anda erinevaid õigusi nii avatavate uste kui kellaaegade ja nädalapäevade kaupa. Nii saab reguleerida täpselt kes kuhu ja millal läbipääsuõigust omab. Samuti registreerib süsteem kõik liikumised ja ka läbipääsuõiguseta uste avamise katsed. Selle info alusel saab koostada põhjaliku aruande.