Pakutavad süsteemid

Aitame Teil selgitada konkreetsed ja optimaalsed vajadused turvasüsteemidele. Nende põhjal koostame täpsed lahendused ja teostame süsteemide paigalduse. Peale süsteemide häälestusi toimub kasutaja koolitus. Pakume võimalust sõlmida süsteemide regulaarseks kontrolliks hoolduslepingut. Teeme tihedat koostööd teiste turvateenuseid ja valveteenust pakkuvate ettevõtetega.


 

Valvesüsteemid
Videovalvesüsteemid
Automaatsed tulekahjusignalisatsioonisüsteemid
Läbipääsusüsteemid
Tööajaarvestuse süsteemid