Tööajaarvestuse süsteemid

Tööajaarvestussüsteem aitab saada ülevaate personali viibimisest oma tööpostil. Selle fikseerimiseks on iga töötaja kohustatud ennast vahetuse alguses ja lõpus elektrooniliselt registreerima. Selle tulemusena tekib andmekogum, millest on võimalik luua erinevaid raportid päeva, nädala, kuu jne. lõikes. Raporteid saab luua tööaja kestvuse, hilinemiste ja ületundide kohta. Saadud andmeid on mugav kasutada palgaarvestuses. Süsteemide võimalused on paindlikud ja kohandatakse vastavalt kliendi vajadustele. Levinud on tööajaarvestuse kombineerimine läbipääsusüsteemiga.