Kurmutec

Kurmutec Systems OÜ pakub turvalahenduste projekteerimist, müüki, paigaldust ja hilisemat hooldust.

Meist

Tegutseme Eesti turvaturul aastast 2002. Kurmutec Systems OÜ pakub võtmed kätte turavalehendusi, sh. valvesüsteeme, videojälgimissüsteeme,  tulekahjusiginalisatsiooni-süsteeme (ATS), läbipääsusüsteeme ja lisaks ka kohtvõrkude (LAN) ehitamist. Meilt saab tellida ka hilisemat süsteemide hooldus- ja remonditeenust.

Jälgime alati uuemaid tehnilisi trende ja koolitame oma töötajaid järjepidevalt. 

Pakutavad teenused

Eksperthinnang turvalisusele

Iga olemasoleva turvasüsteemi muutmine, kaasajastamine või uue ehitamine vajab kindlasti eelnevat nõupidamist spetsialistiga. Anname oma hinnangu olukorrale objektil, seadmete valikule ja nende paigutusele. Vajadusel teeme ettepanekuid süsteemi täiendamiseks, parendamiseks ja kaasajastamiseks.

Turvalahenduste projekteerimine

Et paigaldatav turvalahendus kaitseks maksimaalselt teie vara, selle kasutamine oleks lihtne ning käepärane tuleb leida sobivad  lahendused. Lahenduste väljatöötamiseks pakume projektide koostamist.

Turvalahenduste paigaldus

Pakume turvalahenduste paigaldust koos kõikide vajalike seadmete ja paigalduseks vajalike abimaterjalide tarnimisega. Süsteemide paigaldusega kaasneb kasutajate koolitus ja süsteemi paigaldusinfo koostamine, teostusdokumendid.

Turvalahenduste hooldus

Tagamaks tehnika riketeta toimimise on vajalik seda korrapäraselt kontrollida ja viia läbi vajalikud hooldustööd. Seadmete hooldustööde käigus võib ilmneda ka varjatud rikkeid, mis tavakasutuse korral võivad jääda märkamatuks. Hooldustöid pakume ühekordsete ülevaatustena või regulaarselt lepingu alusel. Tuleohutuspaigaldistele on regulaarne hooldus seadusega nõutud. 

Evakuatsioonijooniste koostamine

Kaardistame Teie hoone ja koostame normatiividele vastavad evakuarsiooniplaanid.

Pakutavad süsteemid

Valvesüsteemid

Valvelahenduste ülesanne on avastada soovimatu külaline meie territooriumil ja anda sellest märku. Valvelahenduste kasutusvaldkonnad ja tehniliste lahenduste võimalused on väga laialdased. Kaasaegsed lahendused võivad pakkuda ka lisafunktsioone, näiteks avada uksi, süüdata valgust jne.

Videovalve

Videovalvesüsteemid aitavad jälgida ja fikseerida kõikvõimalikku liikumist. Kaamerate abil filmitud sündmusi aitavad töödelda ja jäädvustada väga suurte võimalustega juht- ja salvestusseadmed. Tehnika ja interneti kiire areng annab videosüsteemidele järjest rohkem kasutusvõimalusi näiteks hoonete, territooriumi, liikluse, tootmisprotsesside jälgimine jne.

Automaatne tulekahjusignalisatsioon ehk ATS

Automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem sarnaneb oma põhimõttelt valvesüsteemile - avastada võimalik tulekahju oht ja sellest teavitada nii hoones viibijaid kui valvemeeskonda või Päästeteenistust. Tulekahjusüsteemide projekteerimisel, ehitamisel ja hooldamisel kehtivad ranged nõudmised, millest kinnipidamist kontrollib Päästeamet.

Läbipääsusüsteemid

Läbipääsusüteemide ülesanne on piirata ja reguleerida liikumisi hoonetes/territooriumil. Enamlevinud lahendusena on uksed lukustatud elektromehhaaniliste lukkudega, mida saab avada kaardiga. Läbipääsukaartidele (avamiselemendid võivad olla ka muu kujuga, näit. võtmehoidja) saab anda erinevaid õigusi nii avatavate uste kui kellaaegade ja nädalapäevade kaupa. Nii saab reguleerida täpselt kes kuhu ja millal läbipääsuõigust omab. Samuti registreerib süsteem kõik liikumised ja ka läbipääsuõiguseta uste avamise katsed. Selle info alusel saab koostada põhjaliku aruande.

Kohtvõrk ehk LAN

Pakume kaabelduse väljaehitamist, sidekappide ja pistikute paigaldust. Seda nii vaskkaabli ku ka optikal baseeruvat. Hiljem viiakse läbi vastavad kontrollmõõtmised.

Kasutusjuhendid

ATS Kasutusjuhendid

BENTEL

INIM

KILSEN

Valve kasutusjuhendid

DSC

PARADOX

EVO

MAGELLAN

Nõuanded

Oma vara kaitseks ja sälimise tagamiseks saab ikkagi omanik ise kõige rohkem ära teha. Kõikvõimalikud tehnilised abivahendid küll teevad pahalastel toimetamise keeruliseksmaja lühendavad märkamatult toimetamise aega, kui ei pruugi kuritegu ära hoida. 

Toome esile mõned momendid, mis tules alati jälgida. 

Ära jäta oma vara nähtavale nii autos kui ka hoones. Kui midagi ahvatlevat ei paista, siis juhuslikum pahalane valib järgmise ohvri. 

Vabad töökohad

Otsime:

Ootame oma kollektiiviga liituma turvasüsteemide nõrkvoolutehnikut.

Sinu tööülesanded on:

 • Kaabeldustööd
  • Seadmete paigaldus
  • Süsteemide käivitus, häälestus

Ootused sobivale kandidaadile:

 • Valdad heal tasemel eesti keelt kõnes ja kirjas
  • B- kategooria autojuhiload
  • Tehniline taip, varasem kokkupuude elektroonikaga
  • Oled hea suhtleja ja meeskonnamängija
  • Oled aus ja kohusetundlik oma töös
  • Oskad kasutada arvutit

Kasuks tuleb:

 • Eelnev töökogemus sarnases valdkonnas, vähemalt 2 aastat
  • Tehniline haridus
  • Turvatehniku spetsialisti kvalifikatsioon
  • Tehnilise inglise keele oskus

Omalt poolt pakume:

 • Huvitavat ja liikuvat tööd
  • Oskustele ja teadmistele vastav töötasu
  • Stabiilset töökohta
  • Arenguvõimalust omandada uusi teadmisi antud valdkonnas

 

Meie kliendid

Lühivalik klientidest kus töötavad meie tarnitud süsteemid:

Kontakt

Meie kontor

Liivalao 4
11216 Tallinn

Telefon

6556 061

Mobiil

5073 738

E-post

kurmutec@kurmutec.ee